Ice Hockey

Ice Hockey > Friendly Match.

Dіzеl vs Krіstаll

7 August 2022 at 10:00.

5:2 (1:2, 2:0, 2:0).