Ice Hockey

Ice Hockey > NHL.

Chicago vs Winnipeg

28 November 2022 at 0:00.

2:7 (0:1, 2:4, 0:2).