Ice Hockey

Ice Hockey > NHL.

Еdmоntоn vs Flоrіdа

29 November 2022 at 3:30.

4:3 (0:1, 1:0, 2:2) {Extra Time 1:0}.