Ice Hockey

Ice Hockey > Friendly Match.

Krіstаll vs Dіzеl

17 August 2022 at 9:00.

5:4 (1:1, 1:3, 3:0).