Handball

Handball > Germany. 2 Bundesliga.

Mоtоr Zароrоzhyе vs N-Luеbbесkе

25 November 2022 at 18:30.

26:30 (11:13, 15:17).