Ice Hockey

Ice Hockey > NHL.

Mіnnеsоtа vs Wаshіngtоn

19 March 2023 at 18:00.

5:3 (2:0, 1:1, 2:2).