Football

Football > Friendly Match.

Rоmа vs Shаkhtаr Dоnеtsk

7 August 2022 at 18:45.

5:0 (3:0).