Ice Hockey

Ice Hockey > NHL.

Vаnсоuvеr vs Wаshіngtоn

30 November 2022 at 3:00.

1:5 (1:3, 0:1, 0:1).