Kazakhstan. Championship / Ice Hockey

Kazakhstan. Championship

26 September

Snezhnye Barsy – Irtysh Pavlodar 26 September at 11:00 (Kazakhstan. Championship)

27 September

Almaty – Altay Torpedo 27 September at 13:00 (Kazakhstan. Championship)
Snezhnye Barsy – Irtysh Pavlodar 27 September at 13:00 (Kazakhstan. Championship)