Ice Hockey

Ice Hockey > NHL.

Tоrоntо vs Wаshіngtоn

29 January 2023 at 22:00.

5:1 (0:1, 4:0, 1:0).