Ice Hockey

Ice Hockey > NHL.

Wаshіngtоn vs Сhісаgо

23 March 2023 at 23:00.

6:1 (2:0, 2:0, 2:1).