Ice Hockey

Ice Hockey > NHL.

Wаshіngtоn vs Саlgаry

25 November 2022 at 20:00.

3:0 (1:0, 1:0, 1:0).